Электронная подписка

Bulletin of the Karaganda university
Pedagogy series. № 4(104)/2021

Download the full version of the Journal


THEORY AND TECHNOLOGIES OF EDUCATION AND TRAINING


 • Sarsenbayeva G.M., Uteubaeva E.A., Kokhanover T.A. Quality of teaching: teaching standards and assessment / DOI 10.31489/2021Ped4/7-15
 • Таурбекова А.С. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыретінің құрылымы / DOI 10.31489/2021Ped4/16-22
 • Хасенова А.А., Сегізбаева М.С., Кауланова С.А. Бағдарламалау тілдері бойынша электрондық оқу ресурсын жасау және тиімділігін зерттеу / DOI 10.31489/2021Ped4/23-29
 • Қапалбек Б.С., Кенжеқожаева А.М. Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептегі білім туралы ұстанымдары / DOI 10.31489/2021Ped4/30-36
 • Bandaletova Ye.S., Sarsekeyeva Zh.Ye. ICT in primary school students’ activities as a component of the methodological system for the formation of knowledge about nature / DOI 10.31489/2021Ped4/37-44
 • Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. Инновационная подготовка инженеров посредством интеграции Art-компонента в STEM университет / DOI 10.31489/2021Ped4/45-50
 • Tajik M.A., Shamatov D., Schamiloglu U., Fillipova L., Zhussipbek T. Graduate students’ percep ions about EMI in HEIs of Kazakhstan / DOI 10.31489/2021Ped4/51-59
 • Тергенбаева Ж.Т., Карашолакова Л.Н. Педагогические основы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов / DOI 10.31489/2021Ped4/60-67
 • Penkina S.A., Koksheyeva Z.T., Kitibayeva A.K. Comparative analysis of the rules and conditions for teachers’ performance appraisal in Kazakhstan / DOI 10.31489/2021Ped4/68-74
 • Битибаева Ж.М., Пономаренко Е.В. Пандемия жағдайында жоғары мектепте физика пәнін оқытудың кейбір мәселелері және оны шешу жолдары / DOI 10.31489/2021Ped4/75-82
 • Shaushenova A.G., Akhmetzhanova Sh.E., Ongarbayeva M.B. Comparison of Russian and Kazakhstan proctoring systems / DOI 10.31489/2021Ped4/83-91
 • Mazacova N., Ibragimova G.K. The challenges and development paths of preschool educational environment / DOI 10.31489/2021Ped4/92-100
 • Абилхаирова Ж.А., Баймағанбетова Ж.Т., Бекмурзаева Р.А., Нургалиева С.А. COVID–19 пандемиясы кезінде қашықтықтан оқыту: қазақстандық контекстегі академиялық талдау / DOI 10.31489/2021Ped4/101-107
 • Таженова Г.Б., Валеева Р.А. Особенности организации педагогической поддержки в процессе подготовки социальных педагогов в университете / DOI 10.31489/2021Ped4/108-117

  THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF LANGUAGE EDUCATION


 • Beisenbayeva B.A., Kopzhasarova U.I. On the effectiveness of the use of online learning technologies in teaching English / DOI 10.31489/2021Ped4/118-126
 • Саржанова Ғ.Б., Төлеужан А.Т., Алмас Т.М. Инновациялық мектеп жағдайында ашық білім беру ресурстарын пайдалану арқылы оқушылардың шетел тілінде сөйлеу дағдыларын дамытудың жолдары / DOI 10.31489/2021Ped4/127-136
 • Zhorabekova D., Tleuzhanova G. Level teaching of the English language in schools of Kazakhstan: planning and teaching practice / DOI 10.31489/2021Ped4/137-147
 • Tleuzhanova G.K., Tuleubayeva Sh.K. On Some Characteristics of Multilingualism through the Prism of the Education System. / DOI 10.31489/2021Ped4/148-154
 • Seisekeyeva N.B., Chnane-Davin F., Askarova G.K. Analysis of pedagogical platforms for students’ oral French (FLE) skills in Kazakhstan / DOI 10.31489/2021Ped4/155-163